Lid worden

Wie kan lid worden?
Dierenartsassistenten die als zodanig werkzaam zijn of zijn geweest. Ook als dierenartsassistente in opleiding kan je lid worden van Vedias.
Jaarcontributie in 2017 € 30.00

Contributie voor leden woonachtig in het buitenland:
Binnen Europa: € 35.00
Buiten Europa: € 50,00
Deze hogere contributie heeft uitsluitend te maken met de hogere verzendkosten van de Vedias INFO naar het buitenland.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Als men niet aan het begin van het jaar lid wordt, wordt de contributie voor dat jaar per kwartaal met € 6.00 verminderd.

Voordelen van het lidmaatschap

1. Het is de beroepsvereniging, voor en door paraveterinairen en dierenartsassistenten
2. We hebben een informatieve website, met een ledenforum en vacaturebank
3. De website heeft een actief forum
4. Nascholingen van Vedias tegen een gereduceerd tarief
5. Vraagbaak voor bijv. vragen over de verschillende opleidingen en CAO
6. Je ontvangt 4x per jaar onze Beroeps INFO (ons magazine)

Nu lid worden?

Inschrijving voor het lidmaatschap

Wijzigingen doorgeven?
Ben je reeds lid van Vedias, maar ben je verhuisd, getrouwd, of heb je een nieuw telefoonnummer of e-mail adres? Voor een correct en foutloos ledenbestand verzoeken we je vriendelijk deze wijzigingen z.s.m. aan ons door te geven. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen, dat je de INFO en eventueel andere informatie meteen op zowel het juiste adres als je correcte naam kan ontvangen.

Leden wijzigingsformulier

Hartelijk bedankt voor je medewerking!

Geen dierenartsassistent, toch geïnteresseerd?
Alle personen (niet-dierenartsassistenten) die de Vereniging “een warm hart toedragen” of gewoon geïnteresseerd zijn in het werk van Vedias (zoals b.v. dierenartspraktijken) kunnen een abonnement op de INFO nemen, dat kost € 30.- per jaar.
Voor vragen hierover graag contact opnemen met de ledenadministratie!

Toch nog meer informatie?
Neem contact op met Betsie Dorland (ledenadministratie).
De nodige gegevens hiervoor vind je op de contact-pagina.

Beëindigen van het lidmaatschap:
De schriftelijke opzegging (per brief of e-mail, NIET telefonisch) moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar in het bezit zijn van de ledenadministratie, anders blijft men de contributie voor het volgende jaar verschuldigd.